Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
NGÀNH HÀNG CÁ CẢNH
Ốc, cá, tép cảnh
NGÀNH HÀNG GỐM/SỨ
Chậu, Ngói
NGÀNH HÀNG CÂY GIẢ
NGÀNH HÀNG CHÓ/MÈO
Khay, cát vệ sinh của chó/mèo
Túi xách, địu, chuồng của chó/mèo
Đồ dùng sinh hoạt của chó/mèo
NGÀNH HÀNG CÂY TRỒNG
Phân, chất trồng
Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Thuốc thử

So sánh (0) Sắp xếp

Thuốc thử CO2 15ml
Thể lỏng
Mã số: 626
0 d

Giấy quỳ tím
Thuốc thử
Mã số: 625
20.000 d

Thủy Phước pH
Thuốc thử
Mã số: 624
30.000 d

Up-Aqua D-529 (10ml)
Thuốc thử Co2
Mã số: 627
120.000 d

Sera pH-Test (hộp 15ml)
Thuốc thử
Mã số: 622
120.000 d

Sera KH-Test (hộp 15ml)
Thuốc thử
Mã số: 617
120.000 d

Sera GH-Test (hộp 15ml)
Thuốc thử
Mã số: 616
120.000 d

Sera Cl-Test (hộp 15ml)
Thuốc thử
Mã số: 614
120.000 d

Sera NO3-Test (hộp 3x15ml)
Thuốc thử
Mã số: 620
180.000 d

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software